• header 4
  • beer-wallpaper2
  • vat1
  • toog2

Geschiedenis van ’t Waagstuk

stadswaag_oud Tussen 1547 en 1550 werden, na de bouw van de nieuwe Waag, de omliggende gronden verkocht en bebouwd. Het waren uiteraard voornamelijk handelaars die zich met hun magazijnen en pakhuizen aan de Stadswaag kwamen vestigen. Zo werd ook onder het alziend oog van Gilbert Van Schoonbeke, bouwpromotor avant-la-lettre, het huis “De Gulden Sterre” gebouwd. Het pand, later kortweg “De Sterre” genoemd, bleef gedurende meer dan vier eeuwen zijn functie in de handelssector bekleden, voor ’t laatst als zetel van de firma Van Mol. Ouderen herinneren zich ongetwijfeld ook de befaamde “Zigeunerkelder” (nu “De Wagetol”) die hier, in de gloriejaren van de Stadswaag als uitgaansbuurt, gevestigd was.

Gloriejaren, vervlogen herinneringen van twintig, dertig jaar geleden, herinneringen aan niet te evenaren kelderkroegen en danstenten zoals de Moriaan, den Tempelier en de Zigeunerkelder, met de Zolder, de Stal en live Jazzoptredens in de Gard-Sivic, enz… Door het steeds verleggen van het uitgaansleven geraken deze gouden jaren over hun hoogtepunt heen, en een twintigtal jaar geleden maakte de Punk-periode er definitief een eind aan. Slechts de Köln als volkscafe overleefde de jaren maar zou al snel terug gezelschap krijgen.

Het was in die jaren dat de firma Van Mol zijn bedrijvigheden aan de Stadswaag staakte. De aloude “Gulden Sterre” kwam leeg en te koop te staan. Het huis kwam in de handen van het echtpaar Bombeke-Vervoort, dat al snel aan een grondige renovatie begon. Vrienden en kennissen staken een handje toe, maar dat kon niet verhinderen dat de kosten de pan uitrezen en er zich andere initiatieven begonnen op te dringen. Van het één kwam het ander en zo besloot ‘den Titten’ op het gelijkvloers een café in te richten. Verwijzend naar het risico van de onderneming wegens de laagconjunctuur en tevens naar de Stadswaag zelf werd het café ’t Waagstuk gedoopt, en op 17 december 1983 officieel ingetapt. Den Titten hanteerde zelf een vijftal jaren de tapkranen, vooraleer zijn succeskroeg in andere handen over te laten. Weer vijf jaar later zouden zijn jongste broer Hans Bombeke en zijn kompaan Jo Boiy de kranen laten lopen. Hans verliet na een aantal jaren de zaak na er een gerenommeerd biercafé van gemaakt te hebben, maar is ondertussen wel nog steeds eigenaar van het pand. Na 15 jaar en een rist collega’s te hebben zien komen en gaan, hield ook Jo het voor bekeken. Sinds oktober 2014 waait er een nieuwe wind door ’t Waagstuk met Alex en collega Peter achter de tap.

stadswaag Afspanning ’t Waagstuk is dus al ettelijke jaren een bierenspeciaalzaak, waar naast de grote aandacht voor onze biercultuur ook plaats is voor vergaderen en feesten. Bovendien kan men hier ook terecht voor een lekkere en prijsbewuste hap. Naast een aantal zeer exclusieve bieren vindt de bierliefhebber er nog een honderdtal waarmee hij/zij de ‘fijne’ dorst kan lessen. Speciaal voor groepen zijn er de bierseminaries waarbij men meer te weten komt over bier en bierproeven. Verschillende opties zijn hier mogelijk, bijvoorbeeld begeleid door een dineetje op basis van biergerechten.

Een bierhuis verschilt van doorsnee café’s door het grote assortiment bieren dat aangeboden wordt. ’t Waagstuk gaat hierin een stukje verder. Niet alleen telt de vaste kaart ongeveer 100 bieren, er is ook een geregeld aangevuld aanbod van oude bieren en er worden regelmatig bieren op tijdelijke basis geserveerd. Omwille van zijn bierovertuiging is ’t Waagstuk lid van de Vlaamse Horecafederatie, het Antwerps BierCollege, de overkoepelende bierfederatie Zythos, en volgden wij de cursussen van de BSB, de KIHO en de cursus bierkenner van het CVO. Bovendien organiseert ’t Waagstuk heel wat activiteiten rond en met bier: bierweekend, uitstappen, brouwerijbezoeken, bier van de maand, bierseminaries, bieretentjes, bierrecepties, enz.